Att ta i lite för mycket

  • Inlägget publicerat:2022-01-24
  • Inläggskategori:Manipulera

Ibland får man en bra idé och sen utvecklar man den.. lite för mycket

Snälla gör röken lite tydligare och mer rosa. Gärna mer tjejigt xå
O nej.. jag fick tag på en exploderande fjollenhörning
Så kan det gå